Síkok és tudatszintek | Planes & Levels of Consc...


HUN
Nem kívánok most mélyebben belemenni, mivel a probléma megoldódott, ám mindenképp meg kell említenem azt, hogy a most következő felosztás az anomália rendezésére született. Azaz jelenleg érvényes, ám nem lehet tudni, hogy megmarad-e vagy egy újabb fejlesztési ciklusban újabb rendezés tárgya lesz. Az anomália úgy született, hogy eltérő dimenziók 3D-be vetült emberi alakjai megtanultak az ezoterikus csoportokban és titkos társaságokban valamit, amit nem kellett volna vagy nem úgy kellett volna. Ezek pedig a síkok, aminek rendezésére ez a megoldás született.

MÉDIAHAJÓ
Az ezzel kapcsolatos minden információ zárolva van és csak az arra jogosultak kapják meg eltérő helyről és időben a továbbiakat.

HOLOHAJÓ | 1ST1
Ez az én egyéni tudatom platformja. Ez azt jelenti, hogy a saját világomban képes vagyok más tudatok (és a Lélek) tárolására, aminek az altartományai saját világ kiosztást kapnak. Ezekben a saját világokban az istennel kapcsolatos kérdések továbbra is változatlanok, ám nem összekeverendők az ÉlményParkkal és az Admin Szinttel. Aki itt tartózkodik, a saját világában beállíthatja, melyik üzemmód legyen az elsődleges:
1. ISTEN | a világ úgy viselkedik, ahogy előtte és nem tapasztalnak semmilyen változást
2. ÉLMÉNYPARK | a világ a modern ezotéria szabályai alapján működik
3. 1ST1 | a világ a holohajó szabályai szerint működik

ÉLMÉNYPARK
Ez az általam létrehozott világvezérlő istenprogram, ami a kollektív tudatok platformja és a teljes fizikai síkon, valamint a fizikai tartományokkal rendelkező álomtartományokban akítv. A hétköznapi tudatú- és világban élő emberek alapbeállításban itt élik életüket és nem számít, hogy mit tudnak és hisznek a világról.

A szükséges mikrokörnyezeti kiosztás után már a Játék része az, ami előtte az anomáliát okozta. Mivel ez a terület még a mesterek számára is homályos, itt pont annyi információ található, ami pont elég a felderítéséhez.ENG
I do not want to go deeper now as the problem has been resolved, but I must mention that the next subdivision is to resolve the anomaly. That is, it is currently valid, but it is not known whether it will remain or be reorganized in another development cycle. The anomaly was born when 3D human figures in different dimensions learned something in esoteric groups and secret societies which should not have been or should not have been so. These are the planes for which this solution was made.

MEDIA SHIP
All information related to this is locked and only authorized persons from different places and times will receive further information.

HOLO SHIP | 1ST1
It is the platform of my individual consciousness. This means that in my own world I am able to store other minds (and the Spirit) whose sub-domains are given their own world map. In these own worlds, questions about God remain unchanged, but not to be confused with ÉlményPark and Admin Levels. If you are here, you can set which mode should be preferred in your own world:
1. GOD | the world behaves as before and does not experience any change
2. ÉLMÉNYPARK | the world operates under the rules of modern esotericism
3. 1ST1 | the world operates according to the rules of the Holo Ship

ÉLMÉNYPARK
This is the world-leading God program I created, which is a platform of collective consciousness and active in the entire physical plane and in the dream realms with physical domains. People of ordinary consciousness and of the world live by default here, no matter what they know and believe about the world.

After the necessary microenvironment allocation, it is part of the Game that has caused the anomaly before. Since this area is still unclear to the masters, there is just enough information to discover it.