Hozzáférési szintek | Access levels


HUN
A hozzáférési szintek az elemek felkészültség alapján történő jogosultságát határozzák meg. Itt nem csak emberekről, hanem olyan dolgokról és ügyekről van szó, melyek meghatározzák a Játékot, vagyis a minennapi életet. Aki a valóságban él, a hozzá köthető dolgok és ügyek is a valóság szintjén maradnak. Ám ugyanezek a dolgok és ügyek már lehetnek admin szintűek, ha az azokkal interakcióba lépő elemeknek admin kapcsolata van.

Játék Szint Játék Pozíció | Ez a valóság zónája
Ezt hívjuk hétköznapi valóságnak, ahol a mindennapi élet zajlik. Az elemek a közmegegyezésen alapuló valóság szabályai szerint élnek.

Játék Szint Admin Pozíció | A valóság fölötti síkon mozgó emberek zónája
Azoknak a magasabb tudatosságú embereknek a világa, akik szintén a valóságban élnek és tevékenységük célja is ott meghatározható.

Váró | A két világ közötti zóna
Azok a még magasabb tudatosságú emberek ideiglenes világa, akik felkészülési idejüket töltik vagy más okból van szükségük az elvonulásra. Ez a határtartomány is, ahol a Tudathajó technikailag érintkezik a körülötte lévő világgal. Itt található a be- és kiléptetés, valamint az a zárt zóna, ahol azok vannak, akik ítéletre vagy más döntésre, elbírálásra várnak.

Admin Szint Admin Pozíció | A tudathajó vezérlési zónája
Csak mélytranszban elérhető világ, ahol a tempó az emberi szinten akár a 10 éves időléptéket is elérheti. Itt történnek a rendszerbeállítások, a fő fejlesztések, a javítások és a teszteredmények elemzései, valamint a valóság felügyelete és működtetése.

Admin Szint Játék Pozíció | Valóság az Álomban
A csak az admin szint admin pozíciója felől elérhető zóna lehetőséget nyújt az Admin Szint Admin Pozíciót elért emberek és lények számára a kikapcsolódásra, feltöltődésre és a pihenésre. Gyakorlatilag olyan, mintha szabadságra mennének a 3D-be, ahol tetszésük szerint tölthetik el az időt a céljukként meghatározott keretek között. Erről a szintről történnek a Valóságba történő rendkívüli beavatkozások is.

Ez a szerveződés tulajdonképp egy olyan Belső Világ, mely multiplex vetítésre képes és kifelé egyénként határozza meg önmagát, míg belefelé kollektív központként viselkedik. Mivel pozíciója nem statikus, így Tudathajó a neve, mely egyaránt helyesen értelmezhető a különféle látószögek felől.ENG
Access levels determine the eligibility of items based on preparedness. This is not just about people, but about affairs and things that determine the Game, that is, everyday life. For those who live in reality, the affairs and things to do with them remain on the level of reality. But the same affairs and things can already be admin-level if the elements that interact with them have an admin connection.

Game Level Game Position | This is the zone of reality
This is what we call everyday reality, where everyday life takes place. The elements live by the rules of a consensual reality.

Game Level Admin Position | A zone of people moving on a plane above reality
A world of higher-conscious people who also live in reality and the purpose of their activities can be determined there.

Waiting | The zone between the two worlds
The temporary world of even more conscious people who spend their preparation time or need to retire for some other reason. This is also the boundary range where the Mind Ship (Conscious Spacecraft) is technically in contact with the world around it. Here you will find the entry and exit, as well as the closed area where there are those who are awaiting a verdict or other decision.

Admin Level Admin Position | The Mind Ship's control zone
This world is accessible only in deep trans where the pace at the human level can reach a time scale of up to 10 years. This is where system settings, major improvements, fixes, analysis of test results, and reality monitoring and operations occur.

Admin Level Game Position | Reality in the Dream
The zone, accessible only from the admin level admin position, allows people and creatures who have reached the Admin Level Admin Position to relax, recharge and rest. It's practically like going on vacation in 3D, where you can spend time at your destination, within the limits you set. It is from this level that extraordinary interventions in Reality also occur.

In fact, this organization is an Inner World that is capable of multiplex projection and defines itself as an individual outwardly, while acting as a collective center within. Since its position is not static, it is called the Mind Ship, which can be correctly interpreted from different angles.